Venetien talviuintipaikan rakentaminen siirtyy

 

Venetien talviuintipaikan rakentaminen siirtyy

10.4.2022

Venetien toimitilan ja talviuintipaikan rakentaminen siirtyy ainakin vuodella. Kustannukset osoittautuivat niin korkeiksi, ettei Ounasvaaran Latu pysty tänä vuonna aloittamaan rakentamista.

Hanke ehdittiin suunnitella valmiiksi, ja sen toteuttamisesta järjestettiin jo urakkakilpailu. Saatujen tarjousten kokonaissummat olivat kaksinkertaiset verrattuna siihen, mitä niiden oletettiin olevan, kun suunnittelu ennen koronapandemiaa aloitettiin.

Hintoja on nostanut koronan lisäksi Ukrainan sota. Molemmat vaikeuttavat rakennusmateriaalien saatavuutta.

Talviuintipaikan rakentamista yritettiin vielä saada alulle vaiheistamalla niin, että ensin olisi tehty laituri, katettu käytävä tulevan rakennuksen tontilta rantaan ja pysäköintialue. Pukukopeiksi olisi hankittu kaksi uutta konttia. Varsinainen rakennus olisi toteutettu myöhemmin.

Ykkösvaiheen rakentaminen hyväksyttiin jo yhdistyksen kevätkokouksessa, mutta senkään toteutus ei onnistu nykyisellä hintatasolla.

Luvat valmiina

Yhdistyksellä on kaikki tarvittavat viranomaispäätökset olemassa Venetielle. Alueella on valmis asemakaava, kaupungin kanssa on tehty tontinvuokrasopimus ja kaupunki on myöntänyt rakennusluvan.

Suunnittelu ja luvat ovat maksaneet yhteensä noin 40 000 euroa.

Yhdistys haki julkista rahoitusta Rovaniemen kaupungilta, ja valtion liikuntapaikka-avustusta oli tarkoitus hakea Lapin aluehallintovirastolta.

Kaupungilla on linjaus yksityisen liikuntapaikkarakentamisen avustamisesta. Investointiavustus voi olla enintään 15 prosenttia hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista, enimmillään miljoona euroa.

OuLalle kaupunki myönsi avustusta 40 000 euroa, mikä ei ole lähelläkään linjattuja enimmäismääriä.

Kaupungilta haettiin myös matkailun, yhteisöllisyyden ja hyvinvointia edistävien hankkeiden avustusta, mutta sitä ei saatu.

Avin hakemus peruttiin, koska todettiin, ettei toteutus ole nyt mahdollista vaiheistamisen avullakaan.

Hallitus miettii jatkoa

OuLan hallitus käsittelee Venetien rakentamista toukokuun aikana.

Puheenjohtaja Aila Oikarainen esittää hankkeen vaiheistamista niin, että rakentamaan päästään keväällä 2023.

– Tavoitteena on sellainen vaihtoehto, joka on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevä. Toiminnallisella tarkoitan, että rakenteelliset ratkaisut lisäävät uimareiden turvallisuutta ja samalla helpottavat toiminnan pyörittämistä.

Yhdistyksen täytyy lisäksi kartoittaa kaikki mahdolliset julkisen ja yksityisen rahoituksen lähteet.