Jatkuuko talviuinti Koskipuistossa – se edellyttää uusia vapaaehtoisia

 

Koskipuiston talviuintipaikka purettiin ehkä viimeisen kerran. Talkoolaiset Lilja Hiltunen (vas.), Petri Remsu, Taisto Oivo, Markku Laajanen ja Tero Ollila huilasivat kantourakan jälkeen.

19.5.2022

Ounasvaaran Latu on järjestänyt Rovaniemellä talviuintia talkoovoimin 26 vuotta. Syksystä 2014 lähtien väliaikainen uintipaikka on rakennettu syksyisin Koskipuiston rantaan ja purettu jälleen keväisin.

Ounasvaaran Ladun hallitus totesi toukokuun kokouksessaan, että talviuinnin järjestämiseen Koskipuistossa tulee löytää uusia vastuuhenkilöitä ja muita tekijöitä.

Turvallisten uintiolosuhteiden pystytys aina uudelleen ja niiden ylläpitäminen läpi talven vapaaehtoisvoimin on työlästä. Pitkäaikainen talkoojoukko on uupunut.

Vapaamatkustajia

Yhdistyksen jatkohaluja syö myös se, että avannolla käy yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät maksa mitään, vaikka uimapaikalla on opastus, että uinti on maksullista.

Ilmeisesti kuvitellaan, että tämä on kaupungin ylläpitämä palvelu.

Uintipaikka on niin hyvin tiedossa, että sinne pyörähtää usein myös matkailijaryhmiä, jotka olettavat, että avannossa saa käydä ilmaiseksi.

Koskipuiston uintipaikan rakenteita ei pystytä tekemään sellaisiksi, että ne estäisivät vapaamatkustajien uinnit.

Toiminnan ylläpitämisestä

Pukukoppi, wc, laiturin ja kulkusillan yms. muut materiaalit tuodaan Koskipuistoon syyskuun puolivälissä. Avantokuoppa ruopataan ELY:ltä saadun luvan perusteella. Pukukoppi siivotaan ja kunnostetaan talvikautta varten. Laituri, kulkusilta, kaiteet rinteeseen ja pukukopin terassi rakennetaan. Sähköasentaja kytkee sähköt rantaan, kulkureitille ja pukukoppiin. Laiturille ja sen portaille asennettu ruohomatto korvataan talven tulleen lämpömatolla ja samalla laiturille asennetaan pintavirrankehittimet.  Talven kiristäessä otettaan, avanto huolletaan sahaamalla.

Kauden jälkeen rakenteet puretaan, avantokuoppa täytetään ja kontit sekä kaikki rakenteet siirretään kesäksi säilytykseen.  Kaupungin lupapäätöksen mukaisesti rannalla ei saa kauden jälkeen näkyä merkkejä talven toiminnasta.

Toimintaympäristön kunnossapidosta vastaa huoltoryhmä, jonka vetäjä tekee ryhmälle vuorolistan. Ryhmässä on kaksitoista henkilöä, jotka toimivat pareina.

Kerran viikossa järjestetyistä yleisövuoroista vastaa oma kuuden/kahdeksan henkilön talkooryhmä. Kausikorttilaisten avainten jako on yhdistetty samaan ajankohtaan, jolloin uusilla uimareilla on mahdollisuus saada opastus uintipaikan tavoille. Yleisövuoro mahdollistaa myös lajiin turvallisen tutustumisen.

Ryhmän vetäjä tekee vuorolistan ja tämäkin ryhmä toimii pareina.

Vapaaehtoisia kaudeksi 2022 – 2023

Yhdistys etsii pariakymmentä vapaaehtoista, jotka sitoutuvat koko kaudeksi toiminnan ylläpitämiseen. Kahden heistä tulisi ottaa ryhmien vetovastuu eli toisen heistä tulisi alkaa huoltoryhmän ja toisen yleisövuoroja järjestävän ryhmän vetäjäksi.

Pyynnöt lisätiedoista ja Ilmoittautumiset 9.6. mennessä yhdistyksen sähköpostiin, ounasvaaranlatu@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa mihin toimintaan sitoutuu. Sen jälkeen varmistuu, jatkuuko toiminta.

Tavoitteena Venetielle syksyllä 2023

Ounasvaaran Latu on valmistellut pysyvän toimitilan ja talviuintipaikan rakentamista kaupungilta vuokratulle tontille Venetien viereen, jotta työläästä väliaikaisuudesta päästäisiin. Tavoite oli rakentaa se tänä vuonna.

Kustannukset osoittautuivat kuitenkin nykyisessä maailmantilanteessa niin korkeiksi, ettei yhdistyksellä ole mitään mahdollisuutta toteuttaa alkuperäistä suunnitelmaa.

Kustannustaso pakottaa yhdistyksen tinkimään suunnitelmista, mutta rakentamiskustannuksiltaan edullisemmassa vaihtoehdossa ei tingitä turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Paikkaa pyöritettäisiin jatkossakin pääosin vapaaehtoisvoimin, mutta talkoolaisten urakka olisi kevyempi, kun katettu käytävä pukutiloista laiturille helpottaisi huoltoa ja jokavuotinen rakentaminen ja purkaminen jäisi pois.

Pysyvät rakenteet voitaisiin lisäksi tehdä niin, että avannolle pääsee vain, jos on maksanut uintimaksun.

Venetien uintipaikka valmistuisi aikaisintaan syksyllä 2023.

Lisää Venetiestä Ajankohtaista-artikkeleissa 10.4.2022 ja 29.6.2021.