Avantouinti jatkuu Koskipuistossa vielä ensi talven – uudet talkoolaiset ja sponsori mahdollistavat

 

Koskipuiston talviuintipaikka purettiin toukokuussa. Talkoolaiset Lilja Hiltunen (vas.), Petri Remsu, Taisto Oivo, Markku Laajanen ja Tero Ollila huilasivat kantourakan jälkeen.

13.6.2022

Ounasvaaran Latu tekee talviuintipaikan Rovaniemen Koskipuistoon vielä kaudeksi 2022-2023.

Toukokuussa näytti siltä, ettei vapaaehtoisvoimin järjestettyä talviuintia pystytä enää jatkamaan. Pitkäaikaiset talkoolaiset ovat uupuneet toiminnan pyörittämiseen ja väliaikaisen uintipaikan rakentamiseen joka vuosi uudelleen.

Yhdistys onnistui kuitenkin löytämään riittävästi uusia vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat ylläpitämään talviuintipaikkaa ensi kauden. Myös osa entisistä jatkaa.

Merkittävää on myös yksityisen sponsorin tuki. KaivuriApu oy huolehtii avantopaikan pohjan ruoppauksesta ja täyttämisestä. Lisäksi yritys rakentaa ja purkaa laiturin sekä kulkusillan pukukopilta laiturille. Tämä on iso helpotus talkoolaisille.

Sponsorin hankki aktiivinen talviuimari Tanja Jurvansuu, joka on työnsä kautta tekemissä KaivuriAvun kanssa.

Tavoitteena pysyvä paikka Venetielle

Sponsoriapu koskee vain ensi talven väliaikaisen uintipaikan rakentamista Koskipuistoon.

Ounasvaaran Latu on valmistellut pysyvän toimitilan ja talviuintipaikan rakentamista kaupungilta vuokratulle tontille Venetien viereen, jotta työläästä väliaikaisuudesta Koskipuistossa päästäisiin. Tavoite oli rakentaa se tänä vuonna.

Kustannukset osoittautuivat kuitenkin nykyisessä maailmantilanteessa niin korkeiksi, ettei yhdistyksellä ole mitään mahdollisuutta toteuttaa alkuperäistä suunnitelmaa.

Nyt selvitetään vielä, pystyykö yhdistys tekemään Venetielle toimivan talviuintipaikan, jos tavoitesuunnitelmaa karsitaan selvästi.

Kaupungille on tehty esitys tontin rakentamisvelvoitteen pienentämisestä.

Paikkaa pyöritettäisiin jatkossakin pääosin vapaaehtoisvoimin, mutta talkoolaisten urakka olisi olennaisesti kevyempi, kun jokavuotinen rakentaminen ja purkaminen jäisi pois.

Pois jäisi myös päivittäinen lumen ja jään puhdistus uimareiden kulkureitiltä, sillä pukukoppien ja avannon väliin tulisi katettu käytävä.

Venetien uintipaikka valmistuisi aikaisintaan syksyllä 2023.

Lisää Venetiestä Ajankohtaista-artikkeleissa 19.5.2022, 10.4.2022 ja 29.6.2021.